Ferielukket

Lukkedage:

Påsken
Store Bededag
Kristi Himmelfart og fredag efter Kristi himmelfart
Grundlovsdag
Sommerferie uge 29 & 30
Mellem jul og nytår

Såfremt der er tre børn eller derunder tilmeldt pasning, kan bestyrelsen gå ind og beslutte, at børnehuset har lukket. I givet fald vil de pågældende forældre blive kontaktet direkte af en fra bestyrelsen med henblik på etablering af anden pasning.

Dette skal forstås således, at det altid vil dreje sig om perioder op til ferier og helligdage, hvor der i forvejen vil være særlig tilmelding til pasning af hensyn til afvikling af personalets ferie.  Det vil således aldrig være noget, der vil blive meldt ud med kort varsel. En eventuel beslutning om lukning, vil blive drøftet umiddelbart efter  sidste  frist for tilmelding til pasning af bestyrelsen sammen med lederen, og de berørte forældre vil blive kontaktet direkte af en fra bestyrelsen eller stuepædagogen med henblik på etablering af anden pasning.