Priser / Venteliste

Børnehavens venteliste:

Venterlisten adminstreres af børnehuset, så I skal derfor rette henvendelse til os, hvis I ønsker jeres barn opskrevet i institutionen. I er altid velkommen til at ringe og høre nærmere, eller kigge forbi.

Pris:

Følger Haderslev kommunes priser.

Se Haderslev Kommunes hjemmeside.

Prisen fastsættes for et år af gangen.

Vi har 25  heltidspladser.