Praktiske Oplysninger

Fravær:

Af hensyn til dagligdagens planlægning bedes forældrene senest underrette børnehuset k. 9.00 om evt. Fravær, eller hvis barnet afleveres senere end kl. 9.00. Det er vigtigt med en god kontakt mellem hjemmet og børnehuset. Fortæl medarbejderen, hvis der er dage med særlige forhold, som er af betydning for barnet.


Aflevering og hentning af barnet:

Det forventes, at det er forældrene, der aflevere og afhenter barnet. Såfremt en anden voksen henter barnet, skal personalet have besked. At hente sit barn kan undertiden være en besværlig proces, tag derfor hensyn til, at barnet måske skal have gjort nogle ting færdige-men lad ikke barnet udnytte situationen.

Ændring af kontaktoplysninger:

Skulle der ske adresseændringer samt ændringer af telefonnummer såvel privat som på arbejdspladsen, bedes I rette henvendelse til personalet.

Barnets sygdom:

Er barnets sygt ellers er der fare for smitte, kan barnet ikke modtages i børnehuset, hverken af hensyn til barnets selv, de andre børn eller personalet.

Madpakker:

Børnene medbringer madpakker samt et stykke frugt til vores fælles frugtskål. Ligeledes har børnene deres egen drikkedunk med, den vil være til rådighed hele dagen. HUSK navn på madpakken og drikkedunken. Vi henviser til børnehuset kostpolitik under politiker.

Skiftetøj:

Børnene skal medbringe skiftetøj, det er forældrenes opgave at sørge for at der altid er et sæt rent tøj i barnets garderobe. På barnets garderobe plads finder I en seddel om det tøj der er fornuftigt at have i garderoben. HUSK navn i tøjet. Børnehuset har ingen ansvar for bortkomne ejendele. Vi ser ikke snore i tøjet eller halstørklæder pga. kvælnings risiko.

Legetøj:

Privat legetøj kan kun medbringes til legetøjsdag en gang om måneden.